Aktivnosti

Pretražite našu stranicu

Aktivnosti projekta u Hrvatskoj

Prvi dio projekta čini uvodni pregled konteksta unutar kojeg se podaci dobiveni anketom i razgovorima trebaju sagledati - poput metodoloških objašnjenja, kategorije analize, specifičnosti u provođenju ankete ili dobivenim podacima kao i kratki pregled sustava visokog obrazovanja u Hrvatskoj.

Slijedi obrada dobivenih podataka i procjena stanja uključenosti ishoda učenja s naglaskom na teme u području ljudskih prava u studijskim programima i detektiranje studijskih programa koji su primjeri dobre prakse u institucijama visokog obrazovanja putem upitnika usmjerenih predstavnicima triju skupina:

• predstavnicima uprava visokih učilišta neposredno zaduženima za studijske programe (voditelji programa);
• nastavnicima navedenih studijskih programa;
• studentima navedenih studijskih programa.

Drugi dio projekta bit će usmjeren na samovrednovanje rada agencije u području procjene kvalitete ishoda učenja povezanih s ljudskim pravima u postupcima vrednovanja te razvoj smjernica za osiguravanje kvalitete vrednovanja ishoda učenja s naglaskom na teme iz područja ljudskih prava.

Hodogram MEHR projekta

mehr timeline