Međunarodna konferencija

Pretražite našu stranicu

Međunarodna konferencija Human Rights, Children’s Rights and Participation and Active Citizenship as Learning Outcomes of Higher Education Study Programmes
22. siječnja 2019. godine, Kampus Sveučilišta u Rijeci

Konferenciju organiziraju Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci u okviru međunarodnog ERASMUS+ projekta „Modernity, Education and Human Rights – MEHR“ kako bi se, među ostalim temama, predstavili rezultati istraživanja provedenog u Hrvatskoj o uključenosti ishoda učenja o ljudskim pravima, dječjim pravima i dječjoj participaciji te djetetu kao aktivnom građaninu u studijskim programima, s kratkim pregledom konteksta obrazovanja o ljudskim pravima u Hrvatskoj, kao i neke preporuke za buduće prakse i politike.

Mjesto održavanja konferencije:

Sveučilište u Rijeci
Kampus Sveučilišta
Zgrada Filozofskog fakulteta i Učiteljskog fakulteta, dvorani 006
Sveučilišna avenija 4
51 000 Rijeka
 

Program konferencije

Fotografije s konferencije:

3 MEHR 22.1.2019 6 MEHR 22.1.2019 9 MEHR 22.1.2019 10 MEHR 22.1.2019