Nacionalna radionica

Pretražite našu stranicu

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Agencija za znanost i visoko obrazovanje u okviru međunarodnog projekta “Modernity, Education and Human Rights – MEHR” financiranog iz ERASMUS+ programa organiziraju nacionalnu radionicu i međunarodnu konferenciju koje će se pod nazivom “Human Rights, Children’s Rights and Participation and Active Citizenship as Learning Outcomes of Higher Education Study Programmes” održati 21. i 22. siječnja 2019. godine na Sveučilištu u Rijeci.

Nacionalna radionica posvećena je prvenstveno dionicima u sustavu odgoja i obrazovanja, odnosno predstavnicima visokih učilišta, odnosno studijskih programa te predstavnicima zanimanja u fokusu ovoga istraživanja.

U sklopu ciljeva projekta, radionica ima za cilj ima unaprijediti uključenost i kvalitetu (ishoda učenja) ljudskih prava, dječjih prava i participacije te djece/učenika kao aktivnih građana kao sadržaja studijskih programa, odnosno odgojno-obrazovnih sadržaja u predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju.

U nacionalnoj radionici (21. siječnja) sudjeluju po pozivu nastavnici visokobrazovnih institucija koje su u okviru provedene ankete bile detektirane kao primjeri dobre prakse kao i ograničen broj prijavljenih sudionika koje se za prijavu upućujemo na Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci:

Kontakt osoba:
Željka Ivković
zeljka.ivkovic@ufri.uniri.hr

National workshop preliminary programme, January 21, 2019
Erasmus+ KA2 project „Modernisation, Education and Human Rights (MEHR)“

Organiser: University of Rijeka, Faculty of Teacher Education (UFRI)
Moderator: Željka Ivković, UFRI
Venue: Faculty of Teacher Education, University of Rijeka, University Campus, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka

10:00 - 10:30 Registracija i kava
10:30 - 10:45    

Otvaranje i pozdravni govori

prof. dr.sc. Snježana Prijić-Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci

prof. dr.sc. Lidija Vujičić, dekanica Učiteljskog fakulteta u Rijeci

Ulf Hedbjörk, voditelj MEHR projekta

10:45 - 11:30      

Predstavljanje izvještaja projektnih partnera

Švedska: Rodna perspektiva o obrazovanju za ljudska prava (Kristina Tegler Jerselius, UKÄ)

Portugal: Migracije, ljudska prava i interkulturne vještine u visokom obrazovanju u Portugalu (Madalena Fonseca, A3ES)

Hrvatska: Anketa o dječjim pravima, dječjoj participaciji i djetetu kao aktivnom građaninu (Marina Matešić, AZVO)

11:30 – 11:45  

Predstavljanje primjera dobre prakse iz Hrvatske

Predstavljanje intervjua provedenih s visokoobrazovnim institucijama prepoznatima kao primjerima dobre prakse na području dječjih prava, dječje participacije i aktivnog građanstva.

Željka Ivković Hodžić, UFRI

11:50 - 12:00      

Poučavanje o dječjoj participaciji  u okviru sveučilišnih studijskih programa - rezultati analize u okviru studije Participacija djece u Republici Hrvatskoj

Predstavljanje rezultata analize o dječjoj participaciji u okviru sveučilišnih studijskih programa (nositelj analize Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2015-2017).

Izv. prof. Ivana Jeđud Borić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, UNIZG

12:00 - 12:45

Poster-prezentacije odgajatelja i učitelja


Interaktivna prezentacija dobrih primjera provedbe dječje participacije i aktivnog građanstva u vrtićima i osnovnim školama.

12:45 - 13:30     Ručak
13:30 - 14:15

 Grupne rasprave sudionika

Rad u manjim grupama na temu ishoda učenja o dječjim pravima, dječjoj participaciji i djetetu kao aktivnom građaninu.

14:15 - 14:45     Predstavljanje zaključaka iz grupnih rasprava
14:45 – 15:00     

Zatvaranje radionice

Zaključci projektnih partnera iz Švedske, Portugala i Europskog studentskog zbora.