Featured

Pretražite našu stranicu

MEHR - Suvremenost, obrazovanje i ljudska prava - Dječja prava i aktivno građanstvo u obrazovanju za ljudska prava

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) partner je međunarodnog projekta Suvremenost, obrazovanje i ljudska prava (Modernity, Education and Human Rights – MEHR) koji se provodi od 2016. do 2019. godine,  a financiran je sredstvima Europske unije u okviru programa Erasmus +.

Nositelj projekta je Švedska agencija za visoko obrazovanje (Swedish Higher Education Authority - UKÄ) sa Sveučilištem Karolinska (Karolinska Institutet) i Europskom studentskom unijom (European Students' Union - ESU), Agencija za vrednovanje i akreditaciju (Agency for Assessment and Accreditation of Higher Education - A3ES) iz Portugala sa Sveučilištem u Lisabonu te Agencija za znanost i visoko obrazovanje s Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci.

Ukupna je vrijednost projekta 319.855 eura i u potpunosti ga financira Europska unija.

Cilj MEHR projekta je razviti smjernice za osiguravanje kvalitete vrednovanja ishoda učenja, s naglaskom na teme iz područja ljudskih prava.

 

uka            karolinska          esu     aees      lisboa    

azvo            ufri