Rezultati

Pretražite našu stranicu

  • Rujan 2018. - Radionica s dionicima i međunarodna konferencija: Migration and intercultural skills, Lisabon

PROGRAM RADIONICE I KONFERENCIJE

  • Siječanj 2019. - Radionica s dionicima i međunarodna konferencija: Active citizenship and democratic participation, Rijeka

 PROGRAM RADIONICE i PROGRAM MEĐUNARODNE KONFERENCIJE

  • Svibanj 2019. - Završno izvješće i Vodič za osiguravanje kvalitete ishoda učenja iz ljudskih prava